AV och distansmöten

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: juni 2022

Diarienummer: 23.3-10517-20

Nuvarande ramavtal avseende AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster löper till och med den 2022-06-30.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs. I förstudierapporten AV och videokonferens finns även rekommendationer för upphandlingen.

Extern remiss

Till höger på denna sida finner ni remissdokumenten som innefattar:

  • Allmänna och särskilda villkor
  • Kravkatalog

Vi önskar att få era svar senast 2021-02-18. Svaren skickas via epost till Renée Skiver.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2020 Klar
Framtagning av underlag April 2021 Klar
Insamling av bekräftelser Maj 2021 Klar
Annonsering Juni 2021 Pågående
Tilldelningsbeslut December 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-06-14