AV-och distansmötesprodukter-hårdvara, programvara och tjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: juni 2022

Diarienummer: 23.3-10517-20

Nuvarande ramavtal avseende AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster löper till och med den 2022-06-30.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs. I förstudierapporten AV och videokonferens finns även rekommendationer för upphandlingen.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2020 Klar
Framtagning av underlag April 2021 Pågående
Annonsering Maj 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut December 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2022 Planerad
Senast ändrad: 2020-10-14