AV och distansmöten

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: juni 2022

Diarienummer: 23.3-10517-20

Nuvarande ramavtal avseende AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster löper till och med den 2022-06-30.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs. I förstudierapporten AV och videokonferens finns även rekommendationer för upphandlingen.


Upphandlingen genomförs genom ett selektivt förfarande (två steg).

Upphandlingen omfattar produkter och tjänster för ljud, ljus och bild. Kommande ramavtal kommer att  möjliggöra olika typer av behov för avrop, från köp av enstaka produkter (kameror, projektorer, inspelningsutrustning med mera) till större heltäckande installationer (konferensutrustning, hörsalsutrustning med mera). Det kommer att finns möjlighet att avropa olika typer av produkter som tillsammans möjliggör distansmöten i olika former. Konsulttjänster så som installation, montering och konfigurering med flera ingår också. Olika former av service inkluderas också i upphandlingen.

Upphandlingen möjliggör köp för eget ägande samt köp som tjänst.

Det kommer även att finnas möjlighet till att köpa inspelning som tjänst och livesändning som tjänst, det vill säga en helomfattande produktion att spela in exempelvis informationsfilmer eller sända konferenser live för att sedan ladda upp alternativt streama dem på valfri kanal.

Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning där avropsberättigad har möjlighet att ställa krav och kriterier inom flera olika områden. Exempel på områden är miljö/hållbarhet, teknik, säkerhet, e-handel och användbarhet.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2020 Klar
Framtagning av underlag April 2021 Klar
Insamling av bekräftelser Maj 2021 Klar
Annonsering Augusti 2021 Klar
Utvärdering Januari 2022 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2022 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-10-20