AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2016

Slutdatum: september 2017

Diarienummer: 23.3-7192-16

Upphandlingsföremålet omfattar AV-produkter och videokonferenser. Några exempel på vanliga produkter är hårdvara, programvara och tjänster för mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar samt videokonferenser vilket inkluderar projektorer, bildskärmar, ljudanläggningar och videokonferenstjänster. Även tillhörande konsulttjänster omfattas, exempelvis installation, konfiguration, projektledning, systemutveckling och utbildning.

Befintligt ramavtal Digitala mötesrum löper ut den 30 juni 2018. Det tidigare ramavtalet AV-produkter löpte ut den 28 februari 2017.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2016 Klar
Framtagning av underlag Februari 2017 Klar
Annonsering Februari 2017 Klar
Utvärdering Maj 2017 Klar
Tilldelningsbeslut September 2017 Klar
Planerad start för nya avtal Juni 2018 Pågående