Bevakningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2022

Slutdatum: april 2023

Diarienummer: 23.3-2611-22

Nuvarande ramavtal avseende Bevakningstjänster och larmcentraltjänster löper som längst till och med den 31 mars 2023.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Bevaknings- och larmcentraltjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Förstudien färdigställdes i februari 2022 och beslut har därefter fattats om att inleda en ny upphandling av bevaknings- och larmcentraltjänster. Arbete med upphandlingen har påbörjats och planeras genomföras enligt tidsplanen nedan.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Oktober 2022 Pågående
Annonsering - Öppet förfarande Oktober 2022 Planerad
Utvärdering November 2022 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2023 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2023 Planerad
Senast ändrad: 2022-06-22