Bevakningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2018

Slutdatum: februari 2019

Diarienummer: 23.3-4138-18

Nuvarande ramavtal avseende bevakningstjänster löper till och med den 31 oktober 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Bevakningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie April 2018 Klar
Framtagning av underlag Augusti 2018 Klar
Annonsering Oktober 2018 Pågående
Utvärdering December 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2019 Planerad