Brevförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: januari 2019

Slutdatum: juni 2019

Diarienummer: 23.3-92-19

Nuvarande ramavtal avseende brevförmedlingstjänster löpte till och med den 31 mars 2019.

Se information i nyheten som publicerades 14 juni 2019 och nyheten om tilldelning som publicerades 3 juni 2019.

Avtal beräknas tecknas kvartal 4 för de avtal som redan är tilldelade. Information om de kompletterande områdena kommer löpande på upphandlingssidan.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag Februari 2019 Klar
Annonsering April 2019 Klar
Utvärdering Maj 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2019 Klar
Avtal beräknas tecknas kvartal 4.