Brevförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2017

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.2-3546-17

Nuvarande ramavtal avseende Brevförmedlingstjänster löper till och med den 31 mars 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Brevförmedlingstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2018-05-18 t.o.m. 2018-06-11. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag Augusti 2018 Klar
Annonsering September 2018 Klar
Utvärdering November 2018 Pågående
Tilldelningsbeslut Januari 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2019 Planerad