Brevförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: januari 2019

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.3-92-19

Nuvarande ramavtal avseende brevförmedlingstjänster löper till och med den 31 mars 2019.

Statens inköpscentral har avbrutit tidigare upphandling av Brevförmedlingstjänster pga bristande konkurrens och gör därför om upphandlingen.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag Februari 2019 Pågående
Annonsering Februari 2019 Planerad
Utvärdering Mars 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2019 Planerad