Cirkulära möbelflöden

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2020

Slutdatum: juni 2021

Diarienummer: 23.3-5967-20

Då det idag inte finns något befintligt statligt ramavtal inom området cirkulära möbelflöden initierade Statens inköpscentral en förstudie på området.

Syftet med förstudien var att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2021-03-29 t.o.m. 2021-04-09. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Januari 2021 Klar
Annonsering Maj 2021 Planerad
Utvärdering Juni 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Juni 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Augusti 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-05-07