Cirkulära möbelflöden

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-5967-20

Då det idag inte finns något befintligt statligt ramavtal inom området cirkulära möbelflöden initierade Statens inköpscentral en förstudie på området.

Syftet med förstudien var att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Januari 2021 Pågående
Annonsering Januari 2021 Planerad
Utvärdering Februari 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-12-01