Förbrukningsmateriel inom laboratorieverksamhet

Fas: Upphandling

Startdatum: februari 2021

Slutdatum: september 2021

Diarienummer: 23.3-13312-20

Upphandlingen omfattar förbrukningsmateriel som används inom ramen för laboratorieverksamhet och för behov uppkomna i samband med utbrott av Covid-19.

Varor som kan komma att ingå i den kommande upphandlingen är exempelvis provtagningspinnar, PCR-plattor,  provrör, handskar och pipettspetsar med filter.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2021-04-16 t.o.m. 2021-04-30. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag April 2021 Klar
Annonsering Juni 2021 Pågående
Utvärdering Augusti 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Augusti 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-05-25