Förmedling av annonser (Mediebyråtjänster)

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2018

Slutdatum: mars 2019

Diarienummer: 23.3-9075-18

Förvaltningsrätten meddelande i oktober 2018 dom i Kammarkollegiets upphandling av Mediebyråtjänster, delområde Förmedling av annonser. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen avseende ovan nämnt delområde ska göras om.

Kammarkollegiet har nu påbörjat påbörja arbetet med en ny upphandling för delområdet Förmedling av annonser.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag December 2018 Pågående
Annonsering December 2018 Planerad
Utvärdering Januari 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Februari 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2019 Planerad