Förmedling av annonser (Mediebyråtjänster)

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2018

Slutdatum: juni 2019

Diarienummer: 23.3-9075-18

Förvaltningsrätten meddelande i oktober 2018 dom i Kammarkollegiets upphandling av Mediebyråtjänster, delområde Förmedling av annonser. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen avseende ovan nämnt delområde ska göras om.

Kammarkollegiet har nu påbörjat påbörja arbetet med en ny upphandling för delområdet Förmedling av annonser.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Januari 2019 Klar
Annonsering April 2018 Klar
Utvärdering April 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2019 Överprövad
Planerad start för nya avtal Juni 2019 Planerad