Gåvokort och presentkort

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: oktober 2019

Diarienummer: 23.3-3074-17

Nuvarande ramavtal avseende gåvokort löper till och med den 11 maj 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Gåvokort för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2017 Klar
Annonsering November 2017 Klar
Utvärdering September 2019 Pågående
Tilldelningsbeslut September 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2019 Planerad