Gåvokort och presentkort

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: februari 2018

Diarienummer: 23.3-3074-17

Nuvarande ramavtal avseende gåvokort löper till och med den 11 maj 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Gåvokort för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2017 Klar
Annonsering November 2017 Klar
Utvärdering Februari 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Februari 2019 Överprövad