Gåvokort

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: oktober 2019

Diarienummer: 23.3-3074-17

Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av gåvokort och presentkort. Delområde gåvokort har emellertid överprövats vilket har inneburit att det inte är möjligt att avropa gåvokort. Kammarkollegiet genomför just nu en rättelse för delområdet.

Det är däremot möjligt att avropa presentkort.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2017 Klar
Annonsering November 2017 Klar
Utvärdering Oktober 2019 Pågående
Tilldelningsbeslut Oktober 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2019 Planerad