Gåvokort

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: oktober 2019

Diarienummer: 23.3-3074-17

Aktuell status

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit den ansökan om överprövning som inkom avseende upphandlingen av gåvokort, dnr 23.3-3074-17. Då ingen överprövning inkommit under avtalsspärren som löpte ut den 6 april har tecknande av nya ramavtal påbörjats. De nya ramavtalen kommer att gälla från den 15 april 2020.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2017 Klar
Annonsering November 2017 Klar
Utvärdering Oktober 2019 Klar
Tilldelningsbeslut Oktober 2019 Klar
Planerad start för nya avtal April 2020 Planerad