Glasögon

Fas: Upphandling

Startdatum: januari 2019

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.3-617-19

Nuvarande ramavtal avseende glasögon löpte till och med den 31 december 2018.

Statens inköpscentral har avbrutit tidigare upphandling av glasögon på grund av fel i upphandlingsdokumentet.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2018 Klar
Framtagning av underlag Januari 2019 Klar
Annonsering Mars 2019 Pågående
Utvärdering Mars 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2019 Planerad