Glasögon

Fas: Upphandling

Startdatum: januari 2018

Slutdatum: december 2018

Diarienummer: 23.3-0793-18

Nuvarande ramavtal avseende glasögon löper till och med den 31 december 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Glasögon för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2017 Klar
Framtagning av underlag September 2018 Klar
Annonsering Oktober 2018 Klar
Utvärdering November 2018 Pågående
Tilldelningsbeslut Januari 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2019 Planerad