Hotelltjänster - kvalitetskategori 3

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2018

Slutdatum: november 2018

Diarienummer: 23.3-3568-18

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Annonsering Juni 2018 Klar
Utvärdering Juli 2018 Klar
Tilldelningsbeslut September 2018 Klar
Planerad start för nya avtal November 2018 Planerad