IT-konsulttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-2940-20

I april 2020 påbörjades en ny upphandling för IT-konsulttjänster, resurskonsulter. Upphandlingen var rikstäckande, dvs. inte regionsindelad och det finns ingen begränsning i att leverans måste ske till ett visst län. En avgränsning är dock gjord mot den nuvarande Södra regionens ramavtal under hela den pågående ramavtalsperioden. Upphandlingen delades in i fem anbudsområden, utifrån kompetensområden, varav ett anbudsområde (IT-konsultlösningar) är för samlade behov av konsulter (minst 2) vars kompetenser finns inom två eller flera delområden.

Tilldelningsbeslut fattades den 2021-03-15 och fyra av fem anbudsområden överprövades. Förvaltningsrätten avslog samtliga ansökningar om överprövning men detta överklagades av leverantörerna och Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd i två av de domar som överklagats. Detta påverkar anbudsområde 2-4.

I anbudsområde 1 Verksamhetens IT-behov och anbudsområde 5 IT-konsultlösningar är ramavtal tecknade och klara för avrop.

Anbudsområde 1 Verksamhetens IT-behov (Verksamhetsutv. Krav, Användbarhet och Tillgänglighet): Klart för avrop

Anbudsområde 2 Ledning av IT-projekt (Projektledning och Styrning): Överprövat

Anbudsområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt (IT-säkerhet): Överprövat

Anbudsområde 4 Arkitektur och utveckling (Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitekter och Test): Överprövat

Anbudsområde 5 IT-konsultlösningar (samtliga kompetensområden, för avrop som omfattar minst två konsulter med olika kompetenser som återfinns inom minst två delområden, 1-4 ovan): Klart för avrop

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag September 2020 Klar
Annonsering September 2020 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Klar
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-08-25