IT-konsulttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-2940-20

I april 2020 påbörjades en ny upphandling för IT-konsulttjänster, resurskonsulter. Upphandlingen var rikstäckande, dvs. inte regionsindelad och det finns ingen begränsning i att leverans måste ske till ett visst län. En avgränsning är dock gjord mot den nuvarande Södra regionens ramavtal under hela den pågående ramavtalsperioden. Upphandlingen delades in i fem anbudsområden, utifrån kompetensområden, varav ett anbudsområde (IT-konsultlösningar) är för samlade behov av konsulter (minst 2) vars kompetenser finns inom två eller flera delområden.

Tilldelningsbeslut fattades den 2021-03-15 och fyra av fem anbudsområden överprövades. Förvaltningsrätten avslog samtliga ansökningar om överprövning men detta överklagades av leverantörerna och Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd i två av de domar som överklagats. Detta påverkar anbudsområde 2-4.

I anbudsområde 1 Verksamhetens IT-behov och anbudsområde 5 IT-konsultlösningar är ramavtal tecknade och klara för avrop.

Anbudsområde 1 Verksamhetens IT-behov (Verksamhetsutv. Krav, Användbarhet och Tillgänglighet): Klart för avrop

Anbudsområde 2 Ledning av IT-projekt (Projektledning och Styrning): Överprövat

Anbudsområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt (IT-säkerhet): Klart för avrop

Anbudsområde 4 Arkitektur och utveckling (Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitekter och Test): Överprövat

Anbudsområde 5 IT-konsultlösningar (samtliga kompetensområden, för avrop som omfattar minst två konsulter med olika kompetenser som återfinns inom minst två delområden, 1-4 ovan): Klart för avrop

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag September 2020 Klar
Annonsering - Selektivt förfarande September 2020 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Klar
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2022-03-10