Klienter och Mobiltelefoner

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: januari 2021

De befintliga statliga ramavtalen för området Klienter löper ut 2021-01-31 och för Mobiltelefoner 2020-11-30. Statens inköpscentral kommer att genomföra ny upphandling. En förstudie har genomförts i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs och att de kommande ramavtalsupphandlingarna bildar en familj av tre ramavtalsområden under det övergripande namnet ”Klienter och mobiltelefoner”.

Extern Remiss

Inför upphandlingen inom området Klienter och mobiltelefoner inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (Kammarkollegiet) intressenter att inkomma med synpunkter på hållbarhetskrav och intyg från varumärkesägare.

Syftet är att ge möjlighet för leverantörer och intressenter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Vänligen skicka synpunkter genom att fylla i wordfilen ”Remissfrågor relaterade till hållbarhetskrav klienter och mobiltelefoner” och skicka den via e-post till Sara Wedholm senast den 2019-10-07.

Vänligen se även ”bilaga intyg varumärkesägare” samt ”information om remiss” för generell information.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2019 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Pågående
Annonsering Januari 2020 Planerad
Utvärdering April 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut Maj 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2021 Planerad