Klienter och Mobiltelefoner

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3.8108-19

De befintliga statliga ramavtalen för området Klienter löper ut 2021-06-30. Ramavtalet för Mobiltelefoner löpte ut 2020-11-30 och är för närvarande avtalslöst.

Gällande området Klienter är ett nytt ramavtal klart och kommer börja löpa den 2021-07-01.

Statens inköpscentral har under 2020 genomfört en ny upphandling ”Klienter och mobiltelefoner”, indelad i tre anbudsområden. Tilldelningsbeslut fattades i maj 2020 och samtliga anbudsområden överprövades. Kammarkollegiet vann målet gällande anbudsområdet Klienter men förlorade målen gällande anbudsområde mobiltelefoner samt klient och mobiltelefonlösningar.

Kammarkollegiet påbörjade en ny upphandling motsvarande helheten Klient och Mobiltelefonlösningar som annonserades i januari 2021. I den kommer det finnas möjlighet att separat avropa mobiltelefoner och surfplattor. Klienter (datorer och bildskärmar) kan endast avropas som en del av en helhetslösning tillsammans med mobiltelefoner och/eller surfplattor. Tilldelningsbeslut fattades den 2021-03-30 och överprövades av en anbudsgivare.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2019 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Klar
Annonsering Januari 2020 Klar
Utvärdering April 2020 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2020 Ny upphandling
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-05-10