Klienter, rangordnat ramavtal

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.3-6268-18

Upphandlingsområdet omfattar klienter i form av datorer, bildskärmar surfplattor, smartphones och tillbehör. Avropsformen kommer att vara samtliga villkor fastställda med rangordning. Befintligt ramavtal Användarnära IT-priodukter löpte ut 30 juni 2018.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag December 2018 Pågående
Insamling av bekräftelser November 2018 Pågående
Annonsering December 2018 Planerad
Utvärdering Mars 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2019 Planerad