Kommunikationstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: december 2018

Diarienummer: 23.3-3081-17

Upphandlingsområdet omfattar de befintliga ramavtalen för Kommunikation som tjänst och Fasta och Mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster, dvs. tjänster, abonnemang och anslutningar etc. för fast och mobil telefoni samt datakommunikation.

Befintliga ramavtal för området Kommunikation som Tjänst och Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster löper efter maximal förlängning ut 2018-12-31 respektive 2018-04-30.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag December 2017 Klar
Annonsering Januari 2018 Klar
Utvärdering April 2018 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2018 Klar