Konferenser och Möten 2019

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: december 2019

Nuvarande ramavtal avseende Konferenser och möten löpte till och med den 31 december 2019 i samtliga geografiska områden, dessa har upphandlats i omgångar tidigare.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Konferenser och möten 2019 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i samtliga upphandlingar och avtalstecknande pågår.

 • Helpension bas 23.3-7726-19
 • Helpension plus 23.3-7641-19
 • Dagkonferens bas 23.3-7728-19
 • Dagkonferens plus 23.3-7727-19
 • Timdebitering 23.3-7729-19
 • Stora konferenser 23.3-7730-19
 • Halvdag utan förtäring 23.3-7731-19
 • Heldag utan förtäring 23.3-7732-19

I fem (5) av dessa upphandlingar, i ett antal geografiska anbudsområden, inkom det inga lämpliga anbud.

I syfte att täcka även dessa geografiska anbudsområden kommer nu Statens inköpscentral att genomföra kompletterande upphandlingar inom följande fem (5) områden:

 • Helpension Plus Små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare 23.3-4744-20
 • Helpension Bas Små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare 23.3-1528-20
 • Dagkonferens Plus Små Konferenser och möten upp till och med 150 deltagare 23.3-4747-20
 • Dagkonferens Bas Små Konferenser och möten upp till och med 150 deltagare 23.3-4746-20
 • Stora konferenser och möten 23.3-4748-20

För mer information om vilka orter som omfattas i respektive upphandling, se länk.

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2019 Klar
Framtagning av underlag Juni 2020 Klar
Annonsering September 2020 Pågående
Utvärdering Oktober 2020 Planerad
Tilldelning November 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal November 2020 Planerad