Konferenser och Möten 2019

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: december 2019

Nuvarande ramavtal avseende Konferenser och möten löper till och med den 31 december 2019 i samtliga geografiska områden, dessa har upphandlats i omgångar tidigare.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Konferenser och möten 2019 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats. Upphandlingen av Konferenser och möten 2019 kommer att omfatta alla geografiska områdena vid ett och samma tillfälle.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2019 Klar
Framtagning av underlag September 2019 Klar
Annonsering November 2019 Pågående
Utvärdering November 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut December 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Januari 2020 Planerad