Konferenser och Möten 2019

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: december 2019

Nuvarande ramavtal avseende Konferenser och möten löper till och med den 31 december 2019 i samtliga geografiska områden, dessa har upphandlats i omgångar tidigare.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Konferenser och möten 2019 för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i fyra av upphandlingarna inom Konferenser och möten, besluten omfattar:

Helpension bas 23.3-7726-19
Helpension plus 23.3-7641-19
Dagkonferens bas 23.3-7728-19
Dagkonferens plus 23.3-7727-19

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2019 Klar
Framtagning av underlag September 2019 Klar
Annonsering November 2019 Klar
Utvärdering November 2019 Klar
Tilldelning December 2019 Klar
Planerad start för nya avtal Januari 2020 Planerad

 

Återstående fyra upphandlingar, se nedan, kommer preliminärt att tilldelas under kvartal 1 2020.

Timdebitering 23.3-7729-19
Stora konferenser 23.3-7730-19
Halvdag utan förtäring 23.3-7731-19
Heldag utan förtäring 23.3-7732-19