Kontorspapper

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2017

Slutdatum: november 2018

Diarienummer: 23.3-10626-17

Nuvarande ramavtal avseende kontorspapper löper till och med den 31 oktober 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Kontorspapper för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2017 Klar
Framtagning av underlag Maj 2018 Klar
Annonsering Juni 2018 Klar
Utvärdering Juli 2018 Klar
Tilldelningsbeslut Augusti 2018 Pågående
Planerad start för nya avtal November 2018 Planerad