Ljuskällor

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: maj 2019

Diarienummer: 23.3-6006-18

Nuvarande ramavtal avseende Ljuskällor löper till och med den 1 mars 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Ljuskällor för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2018 Klar
Framtagning av underlag Mars 2019 Pågående
Annonsering Mars 2019 Planerad
Utvärdering April 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Maj 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2019 Planerad