Ljuskällor

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: september 2019

Diarienummer: 23.3-6006-18

Nuvarande ramavtal avseende Ljuskällor löpte till och med den 1 mars 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Ljuskällor för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2018 Klar
Framtagning av underlag Maj 2019 Pågående
Annonsering Juni 2019 Planerad
Utvärdering Juli 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Augusti 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2019 Planerad