Ljuskällor

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: september 2020

Diarienummer: 23.3-7768-18

Området är för närvarande avtalslöst.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2018 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Klar
Annonsering April 2020 Klar
Utvärdering Augusti 2020 Pågående
Tilldelningsbeslut Augusti 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2020 Planerad