Ljuskällor

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: mars 2020

Diarienummer: 23.3-7768-18

Området är för närvarande avtalslöst.

Kammarkollegiet annonserade en upphandling i augusti 2019 som har avbrutits.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram nya underlag. Målsättningen är att kunna annonsera kommande upphandling i november.

 

Extern Remiss

En extern remiss genomfördes 2019-12-22 t.o.m. 2020-01-17. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2018 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Pågående
Annonsering Januari 2020 Planerad
Utvärdering Februari 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2020 Planerad