Ljuskällor

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: mars 2019

Diarienummer: 23.3-6006-18

Nuvarande ramavtal avseende Ljuskällor löper till och med den 1 mars 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Ljuskällor för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2018 Klar
Framtagning av underlag December 2018 Pågående
Annonsering Januari 2019 Planerad
Utvärdering Februari 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Mars 2019 Planerad