Ljuskällor

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2019

Slutdatum: december 2020

Diarienummer: 23.3-7768-18

Området är för närvarande avtalslöst.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2018 Klar
Framtagning av underlag December 2019 Klar
Annonsering April 2020 Klar
Utvärdering December 2020 Pågående
Tilldelningsbeslut Januari 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-12-15