Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: september 2021

Diarienummer: 23.3-10817-20

Managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling (VU) omfattar stöd till statliga myndigheter som ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet i hela eller delar av verksamheten eller organisationen.

Upphandlingen genomförs i ett selektivt förfarande och har blivit överprövad i den selektiva delen. Domar har meddelats i samtliga tre överprövningar av vårt selekteringsbeslut. Förvaltningsrätten avslår ansökan från de sökande som har kommit in med begäran om överprövning och Kammarkollegiet planerar tilldelning efter semesterperioden.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag November 2020 Klar
Insamling av bekräftelser November 2020 Klar
Annonsering November 2020 Klar
Utvärdering April 2021 Klar
Tilldelningsbeslut Augusti 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-06-08