Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-10817-20

Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) har överprövats i flera instanser och slutade med att Kammarkollegiet inte beviljades prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen vilket innebär att den upphandlingen nu görs om.

Den nya upphandlingen av Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) 2020 planeras, precis som den tidigare, att genomföras med selektivt förfarande. Det innebär att den är öppen för alla leverantörer att komma in med ansökan.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag November 2020 Pågående
Insamling av bekräftelser November 2020 Klar
Annonsering November 2020 Pågående
Tilldelningsbeslut April 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-11-26