Managementtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: mars 2020

Diarienummer: 23.3-6839-18

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie gällande Managementtjänster för att undersöka avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området. Förstudien har också tittat på hur de tre nuvarande ramavtalen inom området fungerar.

Nuvarande ramavtal inom Managementtjänster:
• Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) löper ut den 30 juni 2020,
• Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) löper ut den 31 juli 2020 och
• Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning (UCK) löper ut den 31 oktober 2020.

Beslut har fattats att nya upphandlingar ska genomföras. De nya ramavtalen kommer i stort att likna de tre befintliga med avseende innehåll och omfattning men med vissa justeringar och moderniseringar. Vi kommer att göra de tre upphandlingarna med några månaders mellanrum, under perioden januari 2019 - februari 2020. Upphandlingarna för VU och ULV genomförs med ett selektivt förfarande. Upphandlingen för UCK genomförs som ett öppet förfarande. Vårt mål är att ha nya avropsbara ramavtal på plats i anslutning till när de tre nuvarande löper ut.

Tidplanerna nedan kommer att uppdateras löpande för respektive upphandling.

Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag December 2018 Klart
Annonsering Februari 2019 Klart
Tilldelningsbeslut Maj 2019 Överprövad
     

Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Mars 2019 Klart
Annonsering Maj 2019 Klart
Tilldelningsbeslut                       Oktober 2019  Klart
Planerad start för nya avtal Juli 2020 Klart

Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK)

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag September 2019 Klart
Annonsering                                November 2019 Klart
Utvärdering Juni 2020 Klart
Tilldelningsbeslut                       Augusti 2020 Överprövad
Planerad start för nya avtal November 2020 Planerad