Managementtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2018

Slutdatum: mars 2020

Diarienummer: 23.3-6839-18

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie gällande Managementtjänster för att undersöka avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området. Förstudien har också tittat på hur de tre nuvarande ramavtalen inom området fungerar.

Nuvarande ramavtal inom Managementtjänster:
• Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) löper ut den 30 juni 2020,
• Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) löper ut den 31 juli 2020 och
• Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning (UCK) löper ut den 31 oktober 2020.

Beslut har fattats att nya upphandlingar ska genomföras. De nya ramavtalen kommer i stort att likna de tre befintliga med avseende innehåll och omfattning men med vissa justeringar och moderniseringar. Vi kommer att göra de tre upphandlingarna med några månaders mellanrum, under perioden januari 2019 - februari 2020. Upphandlingarna genomförs med ett selektivt förfarande. Vårt mål är att ha nya avropsbara ramavtal på plats i anslutning till när de tre nuvarande löper ut.

Tidplanerna nedan kommer att uppdateras löpande för respektive upphandling.

Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

Upphandlingsfas

Beräknat klart           

Status
Framtagning av underlag December 2018  Klart
Annonsering                                Februari 2019  Pågående
Tilldelningsbeslut                       Juni 2019 Planerad
Planerad start för nya avtal Juli 2020 Planerad

 

Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Mars 2019 Pågående
Annonsering                                Maj 2019  Planerad
Tilldelningsbeslut                       Oktober 2019           Planerad
Planerad start för nya avtal Juli 2020 Planerad

 

Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK)

Upphandlingsfas

Beräknat klart             

Status
Framtagning av underlag Juni 2019      Planerad
Annonsering                                September 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut                       Februari 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2020

Planerad