Operatörstjänst för elektroniska meddelanden

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2022

Slutdatum: april 2023

Diarienummer: 23.3-957-22

Upphandlingen omfattar en operatörstjänst med tjänster inom området kommunikation av elektroniska dokument (meddelanden) mellan sändare och mottagare.

Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla ramavtal som ger en stabil och säker grund för kommunikation och hantering av alla typer av elektroniska meddelanden. Operatörstjänsten omfattar ett webbgränssnitt för att visualisera meddelandekommunikationen, konvertering, lagring och migrering av information samt stöd för avstämningar med mera.

I första hand avses meddelanden som kommuniceras via Peppol-nätverket, som är en offentligt styrd infrastruktur. Exempel på sådana meddelanden är elektroniska (e-fakturor) samt standardiserade elektroniska order och produktkataloger. Vid avrop kommer det att vara möjligt att ställa krav på andra typer av meddelandekommunikation, till exempel förmedling av e-fakturor till enskilds internetbank, förmedling av digital post till enskilds digitala brevlådor via infrastrukturen Mina meddelanden, leverantörsportal som tillhandahålls varu-/tjänsteleverantörer, skanning och tolkning av information på leverantörsfakturor samt digital kommunikation av elektroniska meddelanden via offentligt styrd infrastruktur eller enligt lag, förordning, föreskrift eller EU-direktiv.

Arbete med upphandlingen planeras genomföras enligt tidplanen nedan.

Välkommen att kontakta Åsa Fröding, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter

Aktuell status

Ramavtal kommer att tecknas med:

  • OpusCapita Solutions AB
  • Pagero Sverige AB och
  • Qvalia AB.

Kammarkollegiet förbereder nu ramavtal och avropsstöd för att ha avropsbara ramavtal på plats i mitten av april.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Oktober 2022 Klar
Insamling av bekräftelser Oktober 2022 Klar
Annonsering - Öppet förfarande November 2022 Klar
Utvärdering December 2022 Klar
Tilldelningsbeslut Februari 2023 Klar
Planerad start för nya avtal April 2023 Planerad
Senast ändrad: 2023-03-16