Översättning- och språktjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2020

Slutdatum: maj 2021

Diarienummer: 23.3-1520-20

Nuvarande ramavtal avseende Språk- och översättningstjänster löper till och med den 2 april 2021.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Språk- och översättningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2020-09-07 t.o.m. 2020-09-22. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag Februari 2021 Pågående
Annonsering Februari 2021 Planerad
Utvärdering April 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Maj 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-12-09