Översättningstjänster och språkgranskning

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2020

Slutdatum: februari 2021

Diarienummer: 23.3-1520-20

Nuvarande ramavtal avseende Språk- och översättningstjänster löper till och med den 2 april 2021.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Språk- och översättningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag September 2020 Pågående
Annonsering Oktober 2020 Planerad
Utvärdering November 2020 Planerad
Tilldelningsbeslut Februari 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2021 Planerad