Paketförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2018

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.3-1635-18

Nuvarande ramavtal avseende paketförmedlingstjänster löper till och med den 31 mars 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Paketförmedlingstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2017 Klar
Framtagning av underlag September 2018 Klar
Annonsering Oktober 2018 Klar
Utvärdering December 2018 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2019 Klar
Planerad start för nya avtal April 2019 Planerad