Personlig skyddsutrustning

Fas: Upphandling

Startdatum: februari 2021

Slutdatum: juni 2021

Diarienummer: 23.3-13119-20

Med anledning av det fortsatt stora behovet av personlig skyddsutrustning hos statliga myndigheter har Statens inköpscentral valt att vidareutveckla ramavtalsområdet hygien- och städprodukter.

Varor som kan komma att ingå i den kommande upphandlingen är exempelvis handskar, andningsskydd, visir och förkläden.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Februari 2021 Klar
Annonsering April 2021 Klar
Utvärdering Maj 2021 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2021 Pågående
Planerad start för nya avtal Juni 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-05-28