Produkter och Tjänster för identifiering och behörighet

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2020

Slutdatum: mars 2021

Diarienummer: 23.3-2965-20

De idag befintliga statliga ramavtalen för området Kort för identifiering och behörighetkontroll löper ut 2021-01-31. De sista möjligheterna till förlängning har utnyttjats och Statens inköpscentral behöver genomföra ny upphandling.

En förstudie har genomförts i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs och att den kommande ramavtalsupphandlingen byter namn till Produkter och tjänster för identifiering och behörighet på grund av förändrat utbud i ramavtalet. Numera finns det fler olika typer av bärare, inte bara kort, utan även ringar, armband, USB-stickor och även appar. Upphandlingen omfattar även e-legitimation och möjlighet att köpa produkter som tjänst utan eget ägande.

Information

Upphandlingen Identifiering och behörighet följer tidsplanen och beräknas tilldelas i februari 2021. Det kommer bli avtalslöst inom området en kortare period då befintligt ramavtal ”Kort för identifiering och behörighet” upphör att gälla den 31 januari 2021.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2020 Klar
Framtagning av underlag September 2020 Klar
Insamling av bekräftelser Augusti 2020 Klar
Annonsering September 2020 Pågående
Tilldelningsbeslut December 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-12-21