Programvaror och tjänster - Systemutveckling

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2022

Slutdatum: mars 2023

Diarienummer: 23.3-2651-2022

Denna upphandling omfattar programvara, molntjänster och konsulttjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utvecklingsprojekt av kundunik programvara, förvaltning av kundunik programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

I ramavtalsfamiljen Programvaror och tjänster ingår i dagsläget följande ramavtalsområden med förlängningsoptioner till och med:

  • Vård Skola Omsorg – 2023-01-01
  • Licensförsörjning – 2023-02-28
  • Programvarulösningar – 2023-02-28
  • Systemutveckling – 2023-05-07

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att nya ramavtalsupphandlingar ska genomföras. I förstudierapporten finns även rekommendationer för upphandlingen. I enlighet med förstudiens slutsatser är området Programvaror och tjänster preliminärt uppdelat i följande upphandlingar av ramavtal som Kammarkollegiet planerar att annonsera under år 2022-2023:

  • Programvarulösningar
  • Licenser och licenstjänster
  • Informationsförsörjning
  • Systemutveckling

Denna upphandling, Systemutveckling, har nedanstående tidsplan.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2021 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2022 Klar
Insamling av bekräftelser Oktober 2022 Klar
Annonsering Oktober 2022 Klar
Utvärdering Februari 2023 Klar
Tilldelningsbeslut Mars 2023 Överprövad
Planerad start av nya avtal Maj 2023 Planerad
Senast ändrad: 2023-04-18