Rakelutrustning som produkt och tjänst

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2020

Slutdatum: juli 2021

Diarienummer: 23.3-12398-20

​Nuvarande ramavtal avseende Rakelutrustning som produkt och tjänst löper till och med 2021-09-30.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs. I förstudierapporten Rakelutrustning som produkt och tjänst finns även rekommendationer för upphandlingen.


Hur blir räddningstjänstförbund avropsberättigade på Rakel?

 

För att bli avropsberättigade på det kommande ramavtalet Rakel produkt och tjänst, måste en bekräftelse skickas in.

För de räddningstjänstförbund med anknytning till kommunen finns två alternativ.

Antingen sköter kommunen avropen åt räddningstjänstförbundet eller så avropar förbunden själva.

I det första fallet måste kommunen skickat in en bekräftelse och i det andra fallet behöver räddningstjänstförbundet själva skicka in en bekräftelse. För det andra fallet måste dock förbundet först ansöka om att ingå i kretsen avropsberättigade.

 

Här kan ni läsa mer: Ansök om att få avropa från ramavtalen

Välkommen att kontakta ramavtal@kammarkollegiet.se vid frågor om bekräftelsehantering.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2020 Klar
Framtagning av underlag Mars 2021 Pågående
Insamling av bekräftelser Februari 2021 Pågående
Annonsering Mars 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Maj 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-02-01