Rakelutrustning

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2020

Slutdatum: juli 2021

Diarienummer: 23.3-12398-20

​Nuvarande ramavtal avseende Rakelutrustning som produkt och tjänst löper till och med 2021-09-30.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs. I förstudierapporten Rakelutrustning som produkt och tjänst finns även rekommendationer för upphandlingen.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2020 Klar
Framtagning av underlag Mars 2021 Klar
Insamling av bekräftelser Februari 2021 Klar
Annonsering Mars 2021 Klar
Tilldelningsbeslut Juni 2021 Klar
Planerad start för nya avtal September 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-06-08