Städtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.3-5228-20

Nuvarande ramavtal avseende städtjänster i Stockholms län löper till och med den 31 mars 2021.

Ramavtalsområdet omfattar städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård. Vid avrop av tjänsten dagligstädning kan viss förbrukningsmateriel ingå.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Upphandlingen kommer att utöver Stockholms län även att omfatta Västra Götalands län och Skåne län.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2020 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2020 Pågående
Annonsering Oktober 2020 Planerad
Utvärdering Januari 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2021 Planerad