Städtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2020

Slutdatum: maj 2021

Diarienummer: 23.3-5228-20

En upphandling av städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård har genomförts. Förutsatt att anskaffningen sker som en del i tjänsten att tillhandahålla dagligstädning omfattas även tvätt/hyra av entrémattor och hygienartiklar såsom exempelvis mjukpapper, tvål, handsprit, och diskmedel.

Upphandlingen har omfattat Västra Götalands län, Skåne län samt Stockholms län.

Nya ramavtal

Fr.o.m. 2021-05-10 finns ramavtal klara att avropa från för Västra Götalands län och Skåne län.

Överprövning

Stockholms län har blivit överprövat vilket innebär att vi inväntar dom innan ramavtal kan tecknas. Information kommer att uppdateras här så snart något nytt finns att meddela.  

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2020 Klar
Framtagning av underlag December 2020 Klar
Annonsering Februari 2021 Klar
Utvärdering April 2021 Klar
Tilldelningsbeslut Stockholms län April 2021 Överprövad
Senast ändrad: 2021-08-10