Till innehåll på sidan

Ändrade tidsramar i det nya ramavtalet

Ramavtalet har nya tidsramar vilket i korthet innebär att beroende på när i tid tolktillfället är har förmedlingarna olika tidsramar på sig att svara på förfrågan. Nytt är även att i de fall bokningar läggs mer än tio (10) eller tjugo (20) arbetsdagar före tolktillfället kan förmedling bekräfta att de tar uppdraget, men ej namnge tolk ännu. 

Exempel: 
En bokning läggs 25 arbetsdagar före tolktillfället. Förmedling 1 har fyra (4) dagar på sig att bekräfta huruvida de kan ta uppdraget eller inte. Samtliga uppgifter om tolk kan uppges, men måste inte. Om förmedlingen väljer att enbart bekräfta, inte namnge tolk, ska inställelsesätt anges och i de fall man ställt krav på kompetensnivå även kompetensnivån. Uppgifter om tolk såsom namn, tolknummer, eventuella resekostnader ska de sedan bekräfta senast sju (7) arbetsdagar före uppdragsstart. Vid namngivelse av tolk kan, om beställare angett alternativ, inställelsesätt och/eller kompetensnivå ändras från bekräftelsen. 

För bokningar där förmedling har bekräftat uppdraget men ej namngivit tolk får bokningar statusen ”Bokningsförfrågan bekräftad, inväntar tolktillsättning”. 

Tidsramar efter mottagande av bokningsförfrågan

  • Förfrågningar som görs senast tjugo (20) arbetsdagar före uppdragsstart ska bekräftas senast fyra (4) arbetsdagar efter förfrågan mottagits. Ev. uteslutna tolkuppgifter bekräftas senast sju (7) arbetsdagar innan uppdragsstart
  • Förfrågningar som görs senast tio (10) arbetsdagar före uppdragsstart ska bekräftas senast två (2) arbetsdagar efter förfrågan mottagits. Ev. uteslutna tolkuppgifter bekräftas senast fem (5) arbetsdagar innan uppdragsstart

För förfrågningar som görs senast tjugo (20), respektive tio (10) arbetsdagar före uppdragsstart kan följande uppgifter uteslutas vid bekräftelse:

  • Tolkens Namn
  • Ev. resekostnader
  • Tolkens kompetensnivå, förutsatt att det inte är ett krav

Övriga tidsramar

  • Förfrågningar som görs senast två (2) arbetsdagar före uppdragsstart ska bekräftas senast kl 15.00 arbetsdagen efter förfrågan mottagits. Bekräftelsen ska omfatta samtliga uppgifter.
  • Förfrågningar som görs senast 14.00 arbetsdagen före uppdragsstart ska bekräftas senast 16.30 samma dag som förfrågan mottagits. Bekräftelsen ska omfatta samtliga uppgifter.
  • Förfrågningar som görs senare än 14.00 arbetsdagen före uppdragsstart ska bekräftas enligt tidsanvisning av beställare. Bekräftelsen ska omfatta samtliga uppgifter.
Senast ändrad: 2023-04-14