Till innehåll på sidan

Bakgrund

Statens inköpscentral fick av regeringen uppdrag att utveckla en avropstjänst för tolkar för att underlätta avropsförfarandet inom ramavtalsområdet tolkförmedlingstjänster samt att underlätta och möjliggöra uppföljning av levererade tjänster och fakturakontroll.

Alla myndigheter som är avropsberättigade enligt ramavtalet för tolkförmedlingstjänster kan använda avropstjänsten. Tjänsten driftas av en svensk IT-leverantör på deras plattform. Ingen utländsk aktör som lyder under lagstiftning såsom Cloud Act tillhandahåller varken drift eller plattformen.

Avropstjänsten på 2 minuter (Länk till YouTube)

Senast ändrad: 2023-04-25