Till innehåll på sidan

Ny användare av tjänsten

För att få tillgång till tjänsten behöver varje myndighet först signera ett personuppgiftsbiträdesavtal. Detta för att det ska bli en korrekt hantering av personuppgifter enligt gällande lag. När er myndighet är upplagd kan handläggare på myndigheten själva registrera användarkonton i tjänsten. Är ni osäkra på om ni är upplagda som myndighet kollar ni enkelt detta genom att gå in på Avropstjänsten och försöka registrera er under ”registrera ny användare”. Om er maildomän ej finns upplagd behöver ni kontakta oss.
För upplägg av ny myndighet och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kontaktar ni tolkar.avropa@kammarkollegiet.se.

Senast ändrad: 2023-04-14