Nyheter april 2021

Nya funktioner i avropstjänsten april 2021

Från och med den 26 april har avropstjänsten uppdaterats med ett par nya funktioner.

Centrala kontaktuppgifter till förmedlingarna

Förmedlingar kommer att kunna lägga till centrala kontaktuppgifter för att man lättare och snabbare ska kunna ta kontakt med förmedlingarna om man har någon fråga rörande sin tillsatta bokning.

Reklammation vid avbokning från förmedlingens sida

Tidigare har man behövt vänta tills datumet för det avbokade tolktillfället (i de fall förmedlingarna har avbokat) för att kunna skapa en reklamation. Numera kan man göra det direkt när man fått en avbokning.

PEPPOL-ID

Myndigheternas PEPPOL-ID kommer numera att komma med i bokningarna för att underlätta för förmedlingarna vid elektronisk fakturering.

Ärendenummer i sammanhållna bokningar

För de myndigheter som använder sig av funktionen sammanhållen bokning kommer myndighetens ärendenummer komma med även i bekräftelsemailen precis som för vanliga bokningar.

Uppdaterad text vid rutan om sista svarstid

Informationstexten vid ”i”-rutan om man gör en bokning där det är applicerbart att ange sista svarstid har uppdaterats och det står numera;

"Eftersom uppdraget sker i närtid måste sista svarstid anges. Observera dock att det i vissa, och särskilt akuta fall, kan vara bättre att ringa förmedlingarna för att få svar direkt."

Länk till tolkregistret

Längst ner i avropstjänsten finns numera en direktlänk till Kammarkollegiets tolkregister.

Övrig information

  • Ta gärna del av våra informations- och instruktionsfilmer här. Här finns även ett inspelat informationswebbinarium där vi går igenom tjänsten i dess helhet och vad man ska tänka på vid bokning av tolk.

  • Tänk på att ni i avropstjänsten, trots att ni tidigare vid bokning kan ha behövt uppge det, inte behöver ange tidigare kundnummer ni eventuellt har haft hos förmedlingar. Kundnummer behöver alltså inte anges vid bokning utan korrekt fakturareferens enligt er myndighets instruktioner är allt som krävs.

  • Skulle en förmedling kontakta er vid sidan av avropstjänsten är det viktigt att ni ser till att avboka eventuell bokning OM ni gör en överenskommelse utanför tjänsten. Annars finns risken att bokningen går vidare till nästa förmedling som hinner tillsätta tolk och dubbelbokningar kian uppstå.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta kundtjänst på tolkavrop@pulsen.se.

Senast ändrad: 2021-04-26