Nyheter december 2019

Tolktaxa för 2020

10 december publicerade Domstolsverket den nya tolktaxan som gäller från och med 2020-01-01, och nu har även Avropstjänsten uppdaterats med den nya taxan. Det är tidpunkten för tolktillfället som avgör vilken taxa som gäller. För befintliga bokningar som avser tolkuppdrag under år 2020 men som beräknats enligt den gamla taxan har alltså tolkförmedlingarna rätt att debitera enligt den nya taxan.

I samband med att den nya tolktaxan börja gälla görs även justeringar av tolkförmedlingarnas förmedlingsarvoden i enlighet med villkor i ramavtalet.

Mer information om prisjusteringen finns på ramavtalets sida på avropa.se.