Nyheter november 2019

Pilotdrift

Pilotdriften är avslutad men avropstjänsten är fortsatt öppen och användare kan höra av sig till tolkar.avropa@kammarkollegiet.se för att få användarkonton. Avropstjänsten beräknas att kunna öppnas upp för samtliga avropsberättigade i början av 2020.

Viktig förändring i ramavtalet

Kammarkollegiet har sagt upp ramavtalet med Hero tolk från 2019-12- 01. Från och med detta datum får Hero tolk inte ta emot eller svara på några bokningsförfrågningar. I avropstjänsten kommer bokningarna därför att automatiskt att passera Hero tolk. De tolkuppdrag som Hero tolk redan åtagit sig ska de dock genomföra enligt ramavtalets villkor.

Nya funktioner i avropstjänsten från 1 december

Nedan redovisas de viktigaste funktionerna som tillkommer 1 december:

 1. Mina bokningsinställningar (bokningsmall)
  Nu kan du lägga upp dina egna bokningsinställningar. Du kan ange de uppgifter som du vanligtvis använder när du bokar tolk så att de blir förifyllda som förslag vid varje ny bokning. Du hittar bokningsinställningarna genom att klicka på ditt namn högst upp till höger. Du kan självklart ändra de förifyllda uppgifterna vid varje bokningstillfälle om du inte vill använda dem för just den bokningen.
 2. Ärendenummer och tolkens kompetensnivå är nu tillagt i mail med bokningsbekräftelsen.
  Nu innehåller mail med bokningsbekräftelse följande uppgifter:
  Svar på bokningsförfrågan 2019-100439 från förmedling Jönköpings första förmedling har inkommit. Bokningsförfrågan har accepterats.
  Myndighetens ärendenummer: dnr. 989898
  Språk: Albanska
  Datum och tid för uppdrag: 2019-11-28 10:00-11:00
  Tolkens kompetensnivå: Auktoriserad tolk
 3. Godkännande av bedömd resekostnad
  Myndigheter som i sin bokning begär att få förhandsgodkänna en bedömd resekostnad kommer endast att behöva göra detta om det faktiskt finns en bedömd resekostnad i bekräftelsen. Om den bedömda resekostnaden är 0 kr, t.ex. när bekräftelsen avser telefontolkning, blir bokningen godkänd automatiskt. Vi vill påminna om vikten av att godkänna eller underkänna bedömda resekostnader så fort som möjligt då förmedlingarna har svårt att hålla kvar en tolk särskilt länge.
 4. Notifiering om nya myndigheter
  När en ny myndighet lagts upp i tjänsten kommer alla förmedlingar att få en automatisk avisering om detta.
 5. Administration av enheter i tjänsten
  Denna funktion har funnits i några månader och innebär att man kan lägga upp myndighetens enheter i tjänsten och koppla användare till dessa. Alla användare som är kopplade till en enhet kan se och hantera varandras bokningar. Till enheten kan man koppla en funktionsbrevlåda dit alla aviseringar skickas istället för till de personliga epostadresserna.