Nyheter oktober 2019

Pilotdrift

Pilotdrift av avropstänsten för tolkar pågår fortfarande. Under september har erfarenheter och synpunkter från pilotanvändarna insamlats via enkäter och uppföljningsmöten. Nu pågår utvärdering av synpunkterna. Efter utvärderingen kommer beslut tas om när avropstjänsten kan öppnas för samtliga avropsberättigade myndigheter. Avroptjänsten kommer fortsatt att hållas öppen så alla pilotanvändare kan fortsätta att boka tolk som vanligt.

Nya funktioner i avropstjänsten från 14 oktober

Nedan redovisas de viktigaste funktionerna som tillkommer 14 oktober.

 

  1. Om en myndighet har begärt att få en förhandsuppgift om bedömd resekostnad ska man inte tvingas godkänna bokningen om bekräftelsen för tillsatt tolk avser distanstolkning (tolkning via telefon eller video) och resekostnaden är 0 kr.
  2. Myndighetens organisationsnummer visas i bokningen samt i e-postmeddelande till förmedlingen.
  3. Nytt obligatoriskt fält för ”fakturareferens” läggs till i bokningsformuläret för att förmedlingen ska veta vem som är fakturamottagare.
  4. Det är nu möjligt för myndigheter att skriva ut en bokningsbekräftelse med den viktigaste informationen i bokningsförfrågan och i förmedlingens bekräftelse.
  5. Även när man ställer krav på tolkens kompetensnivå kan man nu ange de två alternativen i prioritetsordning.
  6. Enligt ramavtalet är det möjligt för en myndighet att sätta en förmedling i karantän i maximalt tre månader. Då kan man hoppa över den förmedlingen enligt ramavtalets rangordning under den aktuella perioden. Detta kan nu hanteras automatiskt i avropstjänsten. För att kunna sätta en förmedling i karantän måste myndigheten ha dokumenterat vilka brister som har förekommit samt reklamerat dessa till förmedlingen. Anmälan om karantän ska anmälas till ansvarig för ramavtalet på Kammarkollegiet.


Observera att i avropstjänsten omfattar en karantän alla myndighetens bokningar till aktuell förmedling inom en viss region under aktuell period.