Nyheter september 2019

Pilotdrift

Pilotdrift av avropstänsten för tolkar började i maj och kommer att fortsätta till september/oktober. Under september kommer det göras en avstämning av användarnas erfarenheter av pilotdriften. Dels genom en enkät och dels genom ett antal möten. Efter utvärderingen av pilotdriften kommer beslut tas om att öppna avropstjänsten för samtliga avropsberättigade myndigheter, prelimnärt till november.

Nya funktioner i avropstjänsten från 6 september

Under augusti-september har följande funktioner tillkommit i tjänsten.

 1. Organisering av myndighetens enheter i tjänsten – Myndigheter har möjlighet att själva lägga upp enheter i tjänsten och koppla användare till dessa. Alla användare som är kopplade till en enhet kan se och hantera varandras bokningar. Se separat beskrivning på avropa-sidan ovan om hur organiseringen fungerar.
 2. I de fall myndigheten begärt att få en uppgift om bedömd resekostnad har det lagts till ett fritextfält där tolkförmedlingarna i sina bekräftelser har möjlighet att kommentera den bedömda resekostnaden.
 3. En komplett användarmanual samt en sida med vanliga frågor och svar har lagts till och är också tillgängliga längst ner på första sidan. Frågor och svar kommer att läggas upp successivt.
 4. Vi har lagt upp en särskild sida på avropa.se för information om avropstjänsten. Detta för att information och nyheter om avroptjänsten ska finnas på ett ställe samt bli tillgängliga även för dem som inte har något inloggningskonto.

  https://www.avropa.se/innehall/avropstjanst-tolk/

  Sidan kan också nås från tjänsten längst ner på första sidan via länken ”Aktuell information”.

 5. Avropstjänsten stämmer av mot Kammarkollegiets tolkregister om det är möjligt att boka tolk med viss kompetensnivå i visst språk genom att:
  • Visa grönt meddelande om det finns tolkar inom alla kompetensområden för valt språk
  • Visa gult meddelande om det finns tolkar inom vissa kompetensområden för valt språk
  • Visa rött meddelande om det är möjligt att utbilda eller auktorisera sig inom valt språk men att det inte finns några tolkar för närvarande
  • Om inget meddelande visas är det inte möjligt att utbilda eller auktorisera sig inom valt språk och då kan endast övrig tolk bokas

   Uppgifterna ges bara som information. Det finns ingen spärr mot att boka tolk för en kompetensnivå som inte är tillgänglig.