Information till avropande myndigheter gällande COVID 19

Den pågående situationen m.a.a. spridningen av Covid-19-viruset innebär just nu en stor påfrestning för hela samhället vilket för oss blir tydligt inte minst i våra kontakter med våra ramavtalsleverantörer. Många av dem kämpar med stora intäktsbortfall pga minskade beställningsvolymer och andra med leveransproblem i sina försörjningskedjor.

Som avropare på våra ramavtal kan ni bidra till att underlätta läget genom att:

  • se till att betala leverantörsfakturor i god tid alternativt, där så är möjligt, tidigarelägga betalningar
  • säkerställa att leveransmottagningen fungerar som avtalat alternativt hitta andra lösningar med leverantören – generellt gäller att en leverantör har rätt att fakturera om en köpare inte har tagit emot leverans i enlighet med avtal. Stäm gärna av med ansvarig ramavtalsförvaltare om du är osäker på vad som gäller för det specifika ramavtal du avropat från
  • möjliggöra att tjänster utförs eller levereras på distans m.m.
    Vi följer kontinuerligt upp läget med våra leverantörer och kommer löpande att uppdatera informationen här på avropa.se.

Om du har frågor gällande avtal och avrop tveka inte att ta kontakt med oss på Statens inköpscentral - vi är bemannade och svarar som vanligt på inkomna frågor.

Mer information och svar kopplat till ovan men även andra frågor rörande upphandling i extraordinära situationer hittar du på Upphandlingsmyndighetens hemsida.