Information till ramavtalsleverantörer gällande COVID 19

Statens inköpscentrals verksamhet finansieras helt av de administrativa avgifter för användningen av våra ramavtal som tas ut från avropande myndigheter via våra ramavtalsleverantörers omsättning där vi retroaktivt fakturerar avgiften mot redovisad omsättning på ramavtalet.

Med anledning av den pågående Covid-19-situationen får vi många frågor från er som är ramavtalsleverantörer inom de branscher som särskilt påverkats och påverkas av detta.

För att så långt som möjligt underlätta för er har vi tagit beslut om att leverantörer som har behov av uppskov med fakturabetalning, som en följd av Covid-19-situationen och dess konsekvenser, har möjlighet att inkomma med en ansökan om detta.

Ansökan görs genom att fylla i formuläret Ansökan om uppskov som du finner i vänstermenyn.

En prövning görs därefter i varje enskilt ärende.