Ansökan om uppskov med betalning av faktura

Ansökan görs genom att fylla i formuläret nedan.

Fyll i samtliga uppgifter. I det sista fältet ber vi att ni ger en kort beskrivning av de konsekvenser av Covid-19-situationen som gör att er verksamhet är i behov av uppskov.

Observera att du måste skicka in en ansökan per faktura.

En prövning görs i varje enskilt ärende. Vi återkommer med besked om uppskov till den e-postadress ni uppgett i formuläret.

Upplysningsvis måste Kammarkollegiet, för fakturor som redan förfallit till betalning, enligt förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar ta ut en ränta på 2,16 % (dvs. statens avkastnings- och utlåningsränta + 2 %) på det uppskjutna beloppet. Övriga avtalsvillkor enligt ramavtalet kvarstår oförändrade.