Med anledning av COVID-19

Den pågående situationen m.a.a. spridningen av Covid-19-viruset innebär just nu en stor påfrestning för hela samhället och får stor påverkan på er som avropar  på våra ramavtal och för er som är leverantörer på våra ramavtal.

Vi kommer därför löpande publicera information kring detta här under COVID 19 INFO.

Se mer målgruppsinriktad information  i vänstermenyn.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss på Statens inköpscentral genom ordinarie kanaler - vi är bemannade och svarar som vanligt på inkomna frågor.

 

Bild
Senast ändrad: 2022-03-16