E-handel

E-handel är en prioriterad fråga på Statens inköpscentral och hanteras därmed som ett fokusområde. Det innebär att frågan får en särskild belysning under både upphandlings- och förvaltningsprocessen för ett ramavtal.

Ett lagförslag (Ds 2017:31) har tagits fram avseende om att myndigheter ska hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt.

Målsättning för arbetet med e-handel är att de leverantörer som tecknar statliga ramavtal med oss ska medverka till att avropande myndigheter kan tillämpa e-handel och därmed leva upp till strategi, förordning och eventuell lag enligt ovan.

Vid frågor om vårt arbete med e-handel, var vänlig kontakta Eva Ringman.