Innovation

För Statens inköpscentral är det viktigt att främja innovation och området hanteras därmed som ett fokusområde. Det innebär att frågan får en särskild belysning och att vi genomför för närvarande en förstudie av ett nytt ramavtalsområde.

Målsättning för fokusområdet innovation är att myndigheter ska kunna avropa innovativa lösningar som ökar kvalitet och/eller effektivitet inom offentlig sektor och bidra till de effekter som offentlig sektor önskar uppnå. Fokus ska ligga på modernisering av offentlig sektor.

Vill du veta mer kan du läsa vårt underlag inför fortsatt förstudie Upphandling av innovationer eller på förstudiesidan för Innovation.

Vid frågor om vårt arbete med innovation, var vänlig kontakta Fredrik Engvall.