Till innehåll på sidan

Avropsberättigade organisationer

Sök avropande organisation


Din sökning gav inga träffar!

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen

Myndigheter under regeringen ska avropa från Kammarkollegiets ramavtal, enligt bestämmelserna i förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning.

För information om regeringen och myndigheterna se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns i SCB:s myndighetsregister:

 

Övriga avropsberättigade organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet.

Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen. Det är en följd av 8 a § i förordning 2007:824 med instruktion för Kammarkollegiet. I denna föreskrivs att Kammarkollegiet ”ska ansvara för samordningen av upphandlingen för den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för anskaffning och användning av informationsteknik inom den offentliga sektorn, samt att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar.”

 

Statens inköpscentral har infört ett systemstöd för hanteringen av avropsberättigade. Detta innebär att myndigheter under riksdagen, offentligt styrda organ, kommuner och regioner m.fl. via ett webbformulär anmäler om de vill bli avropsberättigade på ett ramavtalsområde. Åtkomst till webbformulären ges via en länk som skickas ut per e-post till organisationernas registratur eller motsvarande. Vid frågor om formuläret skicka mail till ramavtal@kammarkollegiet.se.

 

I sökfunktionen ovan kan du söka på organisationer och se vilka ramavtal de är avropsberättigade för.

Observera att du via denna sökfunktion enbart kan söka på avropsberättigade organisationer som deltar via bekräftelse. För övriga myndigheter under regeringen, se SCB:s myndighetsregister.