E-signering av ramavtal

Statens inköpscentral arbetar med elektronisk upphandling från anbud till och med avtal.

Det upphandlingssystem som används i dagsläget är TendSign. Samtliga statliga ramavtal undertecknas elektroniskt genom att båda parter signerar med e-legitimation.

Observera att vi under december 2019 byter signeringsmetod i TendSign.

Signeringsmetoden med fullmaktshantering hos ChamberSign kommer ersättas med den signeringsfunktion som finns integrerad i Tendsign.

Detta innebär således att ramavtalsleverantörer som ska signera avtal och avtalsförlängningar INTE längre behöver skaffa fullmakt hos ChamberSign eller någon annan part för den delen.

Det enda som krävs för att utföra e-signering i TendSign är svenskt BankID. Se till att skaffa detta i god tid innan signering ska ske.

När det är dags för signering kommer en länk skickas med e-post till den e-postadress som uppgetts i upphandlingen.