Redovisningsformulär i pdf

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i redovisningsuppgifterna i ett formulär och skicka in med e-post. Läs instruktionerna nedan och skicka omsättning och statistik till vår ekonomiadministration sic.ekonomi@kammarkollegiet.se. Ange ärende "Redovisning".

Att tänka på då du fyller i formuläret:

  • Det måste skickas in ett formulär per avtal.
  • Alla obligatoriska uppgifter måste fyllas i. Dessa är märkta med * i formulären.
  • Eftersom redovisningsperioden varierar beroende på ramavtalsområde så finns hela urvalet listat (kvartal, halvår eller helår). Välj den redovisningsperiod som är avtalad för ditt avtal.
  • Belopp ska redovisas exklusive moms.
  • Om ingen försäljning skett under redovisningsperioden måste detta ändå redovisas. Fyll då i samtliga obligatoriska uppgifter och ange 0 (noll) i de fält där du redovisar omsättningen (belopp i kr eller antal nätter).
  • Det är endast omsättning som härrör från enligt avtalet avropsberättigade myndigheter som ska redovisas.
  • För ramavtal inom IT och telekom ska även omsättning som härrör från avropsberättigade kommuner och landsting redovisas.
  • I vissa fall krävs enligt ramavtalet att en mer detaljerad redovisning/statistik skickas in. Se respektive ramavtal vad som gäller för just ditt avtal.

Formulär 

För att fylla i formuläret rekommenderar vi Adobe Acrobat Reader, vilket kan laddas ner kostnadsfritt på länk: https://get.adobe.com/se/reader/

Välj rätt formulär beroende på vilken typ ramavtal du ska redovisa för:

IT och Telekom

Avtal inom IT och Telekom ska redovisas kvartalsvis, och redovisningen ska skickas in senast en månad och 15 dagar efter kvartalets slut, dvs kvartal 1 redovisas senast den 15 maj, osv.
För It och Telekom ska periodens fakturerade omsättning exklusive moms från stat, kommun och landsting redovisas.

Om du ska redovisa för ramavtal inom IT och Telekom ska du använda nedan formulär.

Varor och tjänster

För avtalsområden inom Varor och tjänster ska endast periodens fakturerade omsättning exklusive moms från stat (ej kommun och landsting) redovisas. En del avtalsområden ska skickas in kvartalsvis, andra halvårsvis och tidsfristen för inlämningsdatum varierar, så för specifik information om just ditt avtal hänvisar vi till avtalstexten.

Om du ska redovisa för ramavtal inom Varor och Tjänster ska du använda nedan formulär.

Hotell och Konferens

Avtal inom Hotell och Konferens redovisas halvårsvis, och senast inlämningsdatum är en månad och 15 dagar efter periodens slut, dvs jan-juni ska redovisas senast den 15 augusti och juli-dec senast den 15 februari. För avtal inom Hotell och Konferens finns 2 typer av formulär.

För avtal inom hotelltjänster uppger du antal fakturerade hotellnätter samt periodens fakturerade omsättning exklusive moms.

För avtal inom konferenshotell och kursgårdar uppger du endast periodens fakturerade omsättning exklusive moms.