E-tjänsten steg för steg

Observera att:

 • endast redovisa omsättning från avropsberättigade myndigheter och organisationer
 • om ingen försäljning har skett ska ändå noll-belopp redovisas
 • finns giltiga leveransavtal ska redovisning skickas in även om ramavtalets giltighetstid gått ut.
 • omsättningen ska redovisas exklusive moms.

Så här gör du för att skicka in din redovisning via e-tjänsten:

 • Klicka på länken ”E-tjänsten”
 • Välj om du ska logga in med e-legitimation eller e-tjänstelegitimation, beroende på vilken typ av e-legitimation du har.
 • Väljer du e-legitimation kommer du först till en ruta där du ska fylla i organisationsnummer. Då du skrivit in ett korrekt organisationsnummer visas organisationen namn så du ser att du skrivit rätt nummer. Därefter väljer du vilken typ av e-legitimation du ska logga in med och fyller i dina inloggningsuppgifter.
 • Väljer du e-tjänstelegitimation kommer inloggningsrutan upp direkt och du fyller i dina inloggningsuppgifter.
 • Då du loggat in kommer du att se samtliga ramavtal som hör till din organisation. För de avtal där det är dags att redovisa, visas en länk till redovisningsformuläret. Klicka på länken.
 • I redovisningsformuläret kan du först kontrollera, och vid behov redigera, din organisations kontakt- och fakturauppgifter.
 • I nästa steg fyller du i redovisningsperiodens fakturerade omsättning, exklusive moms.
 • Därefter kan du bifoga statistiken (detaljerad redovisning) som elektronisk bilaga. Bilagan kan vara i excel, word eller motsvarande format för öppna programvaror.
 • Slutligen kontrollerar du uppgifterna innan du signerar redovisningen. I och med signeringen skickas uppgifterna automatiskt in till Kammarkollegiet.

Efter signeringen kan du alltid gå tillbaka och se dina tidigare redovisningar. Observera att det är en tidsfördröjning på upp till 5 minuter innan din nyss gjorda redovisning visas i e-tjänsten.

Om du upptäcker felaktigheter i uppgifterna efter signering, måste du kontakta Statens inköpscentral på sic.ekonomi@kammarkollegiet.se för att korrigera uppgifterna.

För frågor om e-tjänstelegitimationen, kontakta Steria.
För frågor om din personliga e-legitimation, kontakta respektive utgivare.