Fakturering och rättning av redovisning

Faktureringsadress

Fakturan skickas till den fakturaadress ni angett. Skulle fakturaadress/fakturareferens behöva ändras är det viktigt att ni meddelar detta till sic.ekonomi@kammarkollegiet.se. Använder ni e-tjänsten kan ni ändra dessa uppgifter direkt i webbformuläret.

Faktureringssätt

Vi skickar ut pappersfaktura eller e-faktura. Vi skickar inte faktura till fakturaportaler eller i pdf-format via e-post.

Om du hellre vill få e-faktura än i pappersformat måste ditt företag ha ett fakturahanteringssystem kopplat till en VAN-operatör.

Vi kan skicka e-faktura på två sätt:

  • PEPPOL
    Vi vill i första hand använda PEPPOL. Du måste då vara ansluten till Peppol:s infrastruktur via en accesspunkt. 
    För att vi ska kunna skicka fakturor via PEPPOL behöver vi ert PEPPOL-ID. 
  • Transportprofil bas
    För att kunna använda Transportprofil bas måste du ha en partsidentitet och en teknisk mottagningsadress. En partsidentitet är till exempel ett organisationsnummer eller Global Location Number (GLN), och en teknisk mottagningsadress är en specifik webbadress som du får från din VAN-operatör. Den tekniska mottagningsadressen är inte en webbadress till ditt företags webbplats eller VAN-operatörens webbplats.
    För att vi ska kunna skicka fakturor som Svefaktura behöver vi ert GLN-nummer samt uppgift om vilken VAN-operatör ni är ansluten till. 

Om du har frågor, kontakta oss på sic.ekonomi@kammarkollegiet.se

Externa länkar:

Svefaktura (sfti.se)

GS1-lokaliseringsnummer GLN (gs1.se)


Korrigering av redovisningar

Fakturering sker först efter rapporteringsfristens slut, fram tills dess kan vi alltså enkelt ändra omsättningsredovisningen. Kommer ni på att ni redovisat fel belopp så kontakta sic.ekonomi@kammarkollegiet.se. Uppge alltid organisationsnummer samt avtalsnummer för snabbare service.

Skulle ni inse att redovisat belopp är fel efter ni fått fakturan kan vi naturligtvis även korrigera det. Fyll i Rättning av redovisning och skicka till sic.ekonomi@kammarkollegiet.se.