Fakturering och rättning av redovisning

Fakturering

Fakturan skickas till den fakturaadress ni angett. Skulle fakturaadress/fakturareferens behöva ändras är det viktigt att ni meddelar detta till sic.ekonomi@kammarkollegiet.se. Använder ni e-tjänsten kan ni ändra dessa uppgifter direkt i webbformuläret.


Kammarkollegiet har idag systemstöd för följande två rutiner för att distribuera kundfakturor:

1. Den elektroniska fakturan skrivs ut, kuverteras av vår fakturaväxel och skickas via brev.

2. En helt elektronisk faktura sänds från vår operatör (VAN) som är Opuscapita till er VAN, detta är möjligt efter att routing gjorts mellan avsändare och mottagare.

Kammarkollegiet har tyvärr inga möjligheter att skicka fakturor som pdf-bilagor i e-post.


Korrigering av redovisningar

Fakturering sker först efter rapporteringsfristens slut, fram tills dess kan vi alltså enkelt ändra omsättningsredovisningen. Kommer ni på att ni redovisat fel belopp så kontakta sic.ekonomi@kammarkollegiet.se. Uppge alltid organisationsnummer samt avtalsnummer för snabbare service.

Skulle ni inse att redovisat belopp är fel efter ni fått fakturan kan vi naturligtvis även korrigera det. Fyll i Rättning av redovisning och skicka till sic.ekonomi@kammarkollegiet.se.