Hantering av personuppgifter i samband med redovisning via e-tjänsten

Hantering av personuppgifter i samband med redovisning via e-tjänsten

Du som väljer att redovisa och signera försäljningsomsättning via e-tjänsten med din personliga e-legitimation lämnar därigenom ditt samtycke till att personuppgifterna från e-legitimationen (namn och personnummer) tillsvidare får lagras i Kammarkollegiets register. Kammarkollegiet lagrar personuppgifterna för att kunna verifiera en signerad redovisning. Kammarkollegiet följer Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR, i sin behandling av personuppgifter.