Kom igång med e-tjänsten

För att använda e-tjänsten krävs något av nedan alternativ:

- E-legitimation (personlig) + fullmakt hos Chambersign

- E-tjänstelegitimation (Steria)

För att logga in på e-tjänsten måste du identifiera dig med e-legitimation. Det kan vara en e-tjänstelegitimation från Steria eller en personlig e-legitimation (BankID, Mobilt BankID, Telia, etc) i kombination med en fullmakt som ger dig rätt att företräda organisationen. E-legitimationen används även för att signera redovisningen innan du skickar iväg den.


Fullmakt hos Chambersign 

För att använda personlig e-legitimation krävs (med vissa undantag, se nedan) att en fullmakt som ger dig rätt att företräda organisationen skickats in till Chambersign.

1. Ladda ner fullmaktsmallen här: http://csign.se/wp-content/uploads/2016/05/Csign-Fullmakt-webb.pdf
2.
Fyll i mallen, få den underskriven av firmatecknare
3.
Skicka in den till Chambersign (adress finns på mallen)

Du kan börja använda din e-legitimation inom en arbetsdag från det att Chambersign mottagit den påskrivna fullmakten.

Undantagen då du inte behöver skicka in fullmakt för redovisning är:

  • Om du redan har fullmakt hos Chambersign för signering av ramavtal, kan du använda din e-legitimation utan att skicka in ytterligare en fullmakt.
  • Om du är firmatecknare behöver du inte skicka in någon fullmakt överhuvudtaget.

Sterias e-tjänstelegitimation

En e-tjänstelegitimation är en elektronisk identitetshandling som används i tjänsten vid kontakt med myndigheter, organisationer och företag över Internet. Till skillnad från en personlig e-legitimation så innehåller inte en e-tjänstelegitimation något personnummer. En person som använder en e-tjänstelegitimation identifieras i stället med hjälp av organisationsnumret för den organisation som personen företräder i kombination med ett unikt nummer (normalt sett ett anställningsnummer).

Observera att e-tjänstelegitimation ej är detsamma som personlig e-legitimation.

Alla organisationer (juridiska personer) som har svenskt organisationsnummer kan beställa e-tjänstelegitimationer. Detta omfattar: aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, enskilda firmor och offentliga organ.

E-tjänstelegitimation finns att beställa på Fil eller Kort. Observera att Steria tar ut en avgift per e-tjänstelegitimation:

För att läsa mer om och beställa e-tjänstelegitimationer, se Sterias hemsida https://eid.steria.se/sv/